Reiki

Het is altijd een genoegen om Reiki te mogen geven en heerlijk om te ontvangen

Wat is Reiki? Reiki is een manier, waarbij energie uit het universele energieveld doorgegeven en gebruikt wordt voor jezelf of voor anderen. Reiki ondersteunt het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest.

Wat is een Reiki behandeling?

Bij een Reiki behandeling worden de handen op diverse plaatsen op of net boven het lichaam gehouden. De energie stroomt uit de handen naar het lichaam. Degene die Reiki geeft, functioneert als een schakel tussen het energieveld en de gene die de energie ontvangt. Deze energie is een neutrale, ondersteunende levenskracht. Reiki doet altijd dat wat nodig is. Reiki werkt op alle niveaus: lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel.

De Reiki behandeling

Bij een Reiki behandeling lig je op een behandel tafel. Deze tafel staat in een aparte behandelkamer. Er is zachte muziek op de achtergrond, er ligt een deken over je heen en je ligt zo comfortabel mogelijk. Het is geen massage; je houdt alle kleren gewoon aan. Na een korte afstemming (de Reiki gever stemt zich af op de ontvanger) worden de handen op het lichaam neergelegd. Meestal begint de Reiki behandeling bij het hoofd, waarna de handen langzaam afzakken naar de voeten.

Het is moeilijk uit te leggen wat je ervaart als je de behandeling ondergaat. Meestal voel je warmte, maar soms ook tintelingen of een soort fris windje. Er zijn mensen die heel weinig voelen, maar wel prettig ontspannen. Na de behandeling zijn er mensen die heel energiek zijn, maar anderen zijn juist heel slaperig. Meestal slaap je heel lekker. Sommige mensen hebben een dag lang hele zware benen of een zwaar hoofd.
Omdat een Reiki behandeling reinigend werkt, kunnen er veel afvalstoffen vrijkomen. Het is daarom verstandig om na een Reiki behandeling veel water of kruidenthee te drinken.

Je hoeft vooraf niet te geloven dat Reiki werkt. Je kunt als sceptisch mens ook Reiki onderzoeken en ervaren. Belangrijk hierbij is het verwachtingspatroon. Er gebeurt meestal niet wat jij verwacht!

De behandeling duurt ongeveer een uur.

Voor wie?

Reiki kent geen specifieke doelgroep. Reiki wordt gegeven aan mensen die komen met een specifieke klacht; lichamelijk of geestelijk. Reiki wordt ook gegeven als er geen speciale redenen zijn tot behandelen. Reiki is geen wonderpilletje. Reiki is erop gericht om de balans te herstellen en dat is vaak een lang(zaam) proces. Het is gewoon heerlijk om een keer te ontvangen.

Afspraken

Als je een keer een Reiki behandeling wil ondergaan, maak je een persoonlijke afspraak. Reiki behandelingen zijn mogelijk op:

Overdag: Behandeling door Jeannette
Donderdag en vrijdag vanaf 11:00 uur.
Bel voor een afspraak 06 282 00 982.

Een Reiki behandeling duurt ruim een uur, inclusief een kort gesprekje met uitleg vooraf.

“Een Reiki behandeling is een cadeautje aan jezelf”